Privacyreglement

In dit Privacyreglement worden een aantal definities gebruikt, deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt:

Cookie: Een klein bestand dat via een internetsite op het IP-adres van jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de anouskawink internetsite registreert.

Reglement: Dit privacyreglement; Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1. Toelichting op het Reglement

Anouska Wink mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Anouska Wink de plicht om haar klanten:

• Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door anouskawink.nl worden verwerkt.

• Te melden wie de gegevens kunnen inzien.

• Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Anouska Wink vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Anouska Wink in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Anouska Wink expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens en het doel van het gebruik

anouskawink.nl verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van anouskawink.nl de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Anouska Wink of via het contactformulier contact met haar opneemt. anouskawink.nl verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Als wij een google account voor je aanmaken verwerken we ook je pasfoto. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• De overeenkomst die klanten met anouskawink.nl sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen.

• Onze dienstverlening te kunnen leveren.

• Klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is.

• Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

• Jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing)

IP-adressen/cookies anouskawink.nl houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de websitebezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• Te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt.

• De functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren.

• Bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren.

• Ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt.

• Het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsten van cookies

Als je deze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor  aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kan worden bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je deze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie het cookiebeleid onderaan op deze pagina.

3. Verstrekking persoongegevens aan derden.

Anouska Wink verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Anouska Wink organisatie, tenzij:

• Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift.

• Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Anouska Wink met jou heeft gesloten.

• Je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Anouska Wink verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt onder meer in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement.

• Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Anouska Wink worden ingezien, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door anouskawink.nl beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

• Uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Anouska Wink om in te loggen in het digitale systeem.

• De personen werkzaam voor Anouska Wink hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan anouskawink.nl verstrekte persoonsgegevens;

• Anouska Wink heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet.

• Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. anouskawink.nl hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal anouskawink.nl zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

• Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.

• Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.

• Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

• Het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie.

• Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst. Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij info@anouskawink.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen, wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Anouska Wink.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen en probeert Anouska Wink er samen met jou uit te komen. Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door anouskawink.nl?  Ook daarvoor kun je schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Anouska Wink ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden onderaan deze pagina. Privacyreglement anouskawink.nl versie april 2023.

Cookieverklaring 

Wat is een cookie?

Op deze website wordt gebruik van cookies. Een cookie is eeneenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flashapplicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functiionele cookies

Met behulp van een functionele cookie kunnen wij jou herkennen bij een herhaald bezoek op deze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen, waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van deze website kunt maken. Functionele cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van jouw browser.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Op deze manier kunnen we onze dienst(en) zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onszelf

We vragen jouw toestemming voor het plaatsen van een cookie op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Op deze manier kunnen we te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics

We gebruiken de ‘’Analytics’’ dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kunnen we bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier toe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google anonimiseerd de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Jouw IPadres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens Jij hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Onze contact gegevens vind je onderaan deze pagina. We kunnen je vragen om je te identificeren, dit doen we om misbruik te voorkomen. Wanneer je inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser. In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Wil je meer informatie over cookies?

Op de volgende website kun je meer informatie over cookies vinden:Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

Privacy- reglement

In dit Privacyreglement worden een aantal definities gebruikt, deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt:

Cookie: Een klein bestand dat via een internetsite op het IP-adres van jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de anouskawink internetsite registreert.

Reglement: Dit privacyreglement; Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1. Toelichting op het reglement

Anouska Wink mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Anouska Wink de plicht om haar klanten:

• Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door anouskawink.nl worden verwerkt.

• Te melden wie de gegevens kunnen inzien.

• Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Anouska Wink vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Anouska Wink in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Anouska Wink expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens en het doel van het gebruik

anouskawink.nl verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van anouskawink.nl de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Anouska Wink of via het contactformulier contact met haar opneemt. anouskawink.nl verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Als wij een google account voor je aanmaken verwerken we ook je pasfoto. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• De overeenkomst die klanten met anouskawink.nl sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen.

• Onze dienstverlening te kunnen leveren.

• Klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is.

• Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

• Jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing)

IP-adressen/cookies anouskawink.nl houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de websitebezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• Te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt.

• De functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren.

• Bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren.

• Ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt.

• Het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je deze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor  aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kan worden bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je deze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie het cookiebeleid onderaan op deze pagina.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Anouska Wink verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Anouska Wink organisatie, tenzij:

• Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift.

• Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Anouska Wink met jou heeft gesloten.

• Je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Anouska Wink verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt onder meer in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement.

• Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Anouska Wink worden ingezien, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door anouskawink.nl beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

• Uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Anouska Wink om in te loggen in het digitale systeem.

• De personen werkzaam voor Anouska Wink hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan anouskawink.nl verstrekte persoonsgegevens;

• Anouska Wink heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet.

• Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. anouskawink.nl hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal anouskawink.nl zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

• Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.

• Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.

• Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

• Het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie.

• Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst. Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij info@anouskawink.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen, wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Anouska Wink.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen en probeert Anouska Wink er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door anouskawink.nl?  Ook daarvoor kun je schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Anouska Wink ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Actuele contactgegevens zijn te vinden onderaan deze pagina. Privacyreglement anouskawink.nl versie april 2023.

Cookie verklaring

Wat is een cookie?

Op deze website wordt gebruik van cookies. Een cookie is eeneenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flashapplicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele cookies

Met behulp van een functionele cookie kunnen wij jou herkennen bij een herhaald bezoek op deze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen, waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van deze website kunt maken. Functionele cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van jouw browser.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Op deze manier kunnen we onze dienst(en) zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onszelf

We vragen jouw toestemming voor het plaatsen van een cookie op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Op deze manier kunnen we te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics

We gebruiken de ‘’Analytics’’ dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kunnen we bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier toe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google anonimiseerd de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Jouw IPadres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens Jij hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Onze contact gegevens vind je onderaan deze pagina. We kunnen je vragen om je te identificeren, dit doen we om misbruik te voorkomen. Wanneer je inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser. In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Wil je meer informatie ovr cookies?

Op de volgende website kun je meer informatie over cookies vinden:Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

Bedrijfsgegevens

anouskawink.nl is een handelsmerk van Anouska Wink.

Anouska Wink is gevestigd aan de Amsteldijk Noord 103B te Amstelveen.

KvK 34301183 | BTW: NL001417705B11

Contact gegevens

Anouska Wink

Amsteldijk Noord 103B

1183 TH Amstelveen

Tel: 0651075672

Email: info@anouskawink.nl